Na het incasso traject komt de deurwaarder

Nadat een incassoprocedure is afgerond dan is het tijd voor een gerechtelijke procedure en de deurwaarder. Tijdens een incassoperiode is de debiteur hier ook al voor gewaarschuwd maar heeft hij of zij nog steeds geen actie ondernomen. Dan is het tijd om wat meer dwang achter de betaling van de factuur te zetten door middel van een gerechtelijke uitspraak en vervolgens een deurwaarder. Kiest u voor een lokaal bureau, zoals bijvoorbeeld incasso doet. dan hebben ze vaak kennis van de omgeving en de markt.

Wat gebeurt er tijdens de incasso periode?

gerechtsdeurwaarderTijdens het incassotraject wordt de debiteur op meerdere manieren gecontacteerd om hem of haar op zijn verplichtingen te wijzen om de rekening te voldoen. Ook wordt verteld dat wanneer er niet op tijd wordt betaald dat hier kosten aan verbonden zijn en dat er een gerechtelijke procedure gaat volgen. Tijdens die gerechtelijke procedure kan een rechter je nogmaals in het gelijk stellen en de debiteur opdracht geven de rekening op gerechtelijk bevel te voldoen. Doet hij dit dan nog niet dan is het tijd voor de deurwaarder.

De deurwaarder

De deurwaarder gaat dan langs het huis van de debiteur om hem erop te wijzen dat de rekening betaald moet worden anders zal er beslag worden gelegd op de eigendommen van de debiteur. De deurwaarder kan ook een inbeslagname uitvoeren op bevel van de rechter. Dit kan bijvoorbeeld een beslaglegging op zijn of haar huis of auto zijn of andere dingen van waarde die de debiteur bezit. Er kan ook beslag gelegd worden op het inkomen van de debiteur door de deurwaarder. Dit kan voor zowel bedrijven als particulieren worden gedaan.